Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Ορθόδοξο Χρονολόγιο: Ανασκόπηση αντιδράσεων στο Έντυπο προς το ΛΑΟ για την Σύνοδο της Κρήτης (23 Αυγούστου 2017)Η εκκλησιαστική παράδοση αναγνωρίζει ως έσχατον κριτή επί θεμάτων πίστεως την συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας


Το Ορθόδοξο Χρονολόγιο προκειμένου να ενημερώσει τον ορθόδοξο λαό συγκέντρωσε σε έναν χώρο τις παρεμβάσεις που χαρακτηρίζουν ως παραπλανητικό το έντυπο της Ιεράς Συνόδου προς τον Λαό για την Σύνοδο της Κρήτης  .Το έντυπο της Ιεράς Συνόδου προς τον Λαό
για την Σύνοδο της Κρήτης [ΦΩΤΟ]
(27 Ιανουαρίου 2017)


ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ (με χρονολογική σειρά)

Διαβάστε όλα τα σχετικά κείμενα παρακάτω:

  1. Απόστολος Σαραντίδης: Σκέψεις πιστού (12 Ιανουαρίου 2017)
  2. Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου: Οι «νέοι ποιμένες» της «νέας Εκκλησίας» (1 Φεβρουαρίου 2017)
  3. π. Φώτιος Βεζύνιας: Σκέψεις και προβληματισμοί επί του κειμένου " Προς τον λαό" (7 Φεβρουαρίου 2017)Ορθόδοξο Χρονολόγιο
(σχετικά με την ληστρική Σύνοδο του Κολυμπαρίου Κρήτης) 


Αρχιμ. Παΐσιος ΠαπαδόπουλοςΤι παθαίνει κανείς όταν προσεταιρίζεται την όποια εξουσία εις βάρος της ευσέβειας (23 Σεπτεμβρίου 2017)Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος
Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Φιλώτα

Ο λόγος του Θεού επειδή είναι θεόπνευστος καθώς είναι διαχρονικός πάντοτε είναι και επίκαιρος και, βέβαια, μας παρέχει πολλά διδάγματα για το πως ο Θεός ενεργεί αποδίδοντας δικαιοσύνη σε ανθρώπους που διώκονται αλλά και σε ανθρώπους που διώκουν άλλους προσεταιριζόμενοι την εξουσία εις βάρος της ευσέβειας.
Υπάρχουν στην Αγία Γραφή πολλά γεγονότα που δείχνουν ότι οι πιστοί που είναι αφοσιωμένοι στο νόμο και το θέλημα του Θεού όσο και αν διώκονται στο τέλος δοξάζονται, αυτή άλλωστε είναι και η διοικούσα έννοια ως σωτηρία -από κάθε άποψη- που διατρέχει όλη την Βίβλο. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι τρανταχτά τα περιστατικά εκείνα που περνούν το μήνυμα ότι, όταν ο άνθρωπος δεν υπολογίζει το πρόσκαιρο συμφέρον του και βάζει μπροστά την πίστη του στον αληθινό Θεό τότε έχει την εύνοια και την προστασία του Κυρίου. Γι’ αυτό τα πράγματα κατά κανόνα αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται!
Επειδή τώρα, στην εποχή μας μάλιστα, το να είναι κανείς Γραφικός, δηλαδή Βιβλικός, εφόσον στηρίζεται στο λόγο του Θεού και όχι σε πρόσωπα ανθρώπων που έρχονται και παρέρχονται, δεν είναι αδυναμία αλλά γνώρισμα αγιοπνευματικής σοφίας και γνώσεως που όλοι θα θέλαμε να έχουμε όσοι είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού και όχι στο οικουμενιστικό μόρφωμα του οποίου ηγείται ο πατριάρχης, εφόσον έτσι μας χαρακτηρίζουν μας κάνει να χαιρόμαστε όλως ιδιαιτέρως. Θεωρούμε τιμή, και όχι όνειδος να μας ψέγουν οι οικουμενιστές και οι πιο επικίνδυνοι αυτών οι οικουμενίζοντες που βάζουν πλάτες σε κάθε εκκλησιαστική παρανομία, να είμαστε Γραφικοί έχοντας την επίγνωση ότι αγωνιζόμαστε με την Χάριν του Θεού να κρατήσουμε την πίστιν των Αγίων Πατέρων μας, οι οποίοι σαφώς είναι οι αυθεντικοί ερμηνευτές και γι’ αυτό οι γνήσιοι εκφραστές της Θείας Αποκαλύψεως όπως αυτή υπομνηματίσθηκε θεόπνευστα στα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης που συγκροτούν την Γραφή! Το θέμα είναι ότι οι οικουμενιστές δεν βιβλικοί. Όλη η πατερική θεολογία κατ’ εξοχήν είναι βιβλική θεολογία ερμηνευμένη με Χάρι Θεού και εκφράζει την θεία αποκάλυψη χωρίς διόλου να αφίσταται της Παραδόσεως εκφράζοντας τον κανόνα της πίστεως. Κάθε άγιος Πατέρας κάθε φορά που έλεγε κάτι ερμηνεύοντας τον λόγο του Θεού δεν αναιρούσε τους προηγουμένους αλλά καθώς εμβάθυνε συμπλήρωνε στην ερμηνεία ότι ο Παράκλητος έδιδε προσφέροντας στον πίνακα της πνευματικής γνώσεως και σοφίας την προσωπική του πινελιά. Το πρόβλημα λοιπόν σήμερα στους θεολόγους του καιρού μας είναι ότι δεν στηρίζονται στην Γραφή. Τί λέγει ο Απόστολος Παύλος: «πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον,πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος» (Β’ Τιμ.3,16-17).

π. Αυγουστίνος Καντιώτης: Σε ποιες περιπτώσεις δεν υπακούμε τους πνευματικούς μας, τους επισκόπους, τον πατριάρχηΜητροπολίτης Φλωρίνης
π. Αυγουστίνος Καντιώτης


Ἔχουμε πολλὰ ἄσχημα, ἀδέλφια μας. Πετᾶνε ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας ἀεροπλάνα· μᾶς ἔρχεται ὁ τάδε ἀρχιεπίσκοπος, ὁ τάδε ἀρχιεπίσκοπος! Δυσ­τυχῶς καὶ ὁ πατριάρχης δὲν ἐβάδισε τὴν ὁδὸν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐμεῖς διεμαρτυρήθημεν ἐνώπιον λαοῦ, ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, καὶ ἐδημοσιεύσαμε ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ καὶ ἐπισημάναμε τὸν τεράστιο κίνδυνο ποὺ διατρέχει ἡ Ὀρθοδοξία μας ὑποχωροῦσα διαρκῶς εἰς τὰς ἀπαιτήσεις προτεσταντῶν καὶ ἄλλων αἱρετικῶν… Στὴν Φλωρεντία δυὸ χρόνια τοὺς ἐβασάνιζε ὁ πάπας καὶ στὸ τέλος –εἴτε ἀπὸ τὴν πεῖνα, εἴτε ἀπὸ ταλαιπωρία, εἴτε ἀπὸ τὴ βία, εἴτε ἀπὸ ἀνθρώπινη ἀδυναμία– ὑπέκυψαν. Καὶ μιὰ μέρα κατηραμένη ὑπέγραψαν ὅρον ἑνώσεως μὲ τὸν πάπα, καὶ ὑποχρεώθησαν νὰ φιλήσουν τὴν παντούφλα του, τὸ πόδι τοῦ πάπα. Καὶ μόνον ἕνας εἶπε «Ὄχι»! Καὶ ὁ ἕνας ποὺ ἀντιστάθηκε ἦταν ὁ Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς ὁ ἐπίσκοπος Ἐφέσου, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη εἶνε ἀθάνατος στὴν Ἐκκλησία… Καὶ ὁ ἕνας αὐτὸς ἐκάλεσε τὸν λαὸ σὲ ἀντίστασι, καὶ ἐσάρωσε τοὺς πάντας· γι᾽ αὐτὸ λέει τὸ τροπάριό του ὅτι «ὡς ἄλλος Ἄτλας κρατᾷς τὴν Ὀρθοδοξία»

Ὁ ὅσιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητὴς ποὺ ἐπροτίμησε νὰ τοῦ ξερριζώσουν τὴ γλῶσσα καὶ νὰ κόψουν τὰ χέρια του ἀλλὰ νὰ παραμείνῃ πιστὸς στὴν Ὀρθοδοξία, ὁ Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ποὺ ἀντιστάθηκε ἐναντίον παρανομούσης συνόδου καὶ ἐφάνη ἥρωας πραγματικός, ὁ Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς ποὺ κράτησε τὴν Ὀρθοδοξία, καὶ ἄλλα παραδείγματα ἀκόμη, μᾶς διδάσκουν, ὅτι πρέπει νὰ προσέχουμε πολύ, «νὰ ἔχουμε τὰ μάτια μας δεκατέσσερα» καὶ νὰ ἐξετάζουμε ἂν τὰ πνεύματα εἶνε ἐκ Θεοῦ.

Ὑπακοὴ στοὺς πνευματικούς μας, ὑπακοὴ στοὺς ἱεροκήρυκας, ὑπακοὴ στοὺς θεολόγους, ὑπακοὴ στοὺς ἐπισκόπους, ὑπακοὴ στὴν Ἱεραρχία· ἀλλὰ ὅταν ἀντιληφθοῦμε ὅτι δὲν πνέει ἀεράκι δροσερό, δὲν πνέει ὁ ἄνεμος Ὀρθοδοξίας, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἀντισταθοῦμε ἐναντίον ἀποφάσεων ποὺ παρεκκλίνουν ἀπὸ τὴν τροχιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τί εἶπα; Διαβάστε πρὸς Γαλάτας, κεφάλαιο 1, στίχους 8-9. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος σὰν νὰ τὰ πρόβλεπε ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ θὰ γίνονταν στὶς μέρες μας καὶ λέει:
Ὄχι παπᾶς, ὄχι ἐπίσκοπος, ἀλλὰ καὶ ἄγγελος ἀκόμα νὰ κατεβῇ στὴ γῆ καὶ νὰ σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸ εὐαγγέλιο ἀπὸ αὐτὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ ἐκήρυξαν οἱ ἀπόστολοι καὶ ἑρμήνευσαν οἱ μεγάλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, δὲν θὰ ὑπακούσετε. Δὲν θὰ ὑπακούσουμε οὔτε καὶ στὸν ἄγγελον, ποὺ ὑποδύεται τὸν διάβολον.

Ὅποιος κηρύττει ἄλλο εὐαγγέλιο, τὸ ἀντιευαγγέλιο, διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ εὐαγγέλιο ποὺ κηρύττω, «ἀνάθεμα». Δὲν τὸ λέω ἐγὼ ὁ ἁμαρτωλὸς ἱερομόναχος – δὲν εἶμαι ἱκανὸς νὰ τὸ πῶ ἐγώ, τὸ λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος· «…ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Κἂν ἱερεύς, κἂν ἐπίσκοπος, κἂν πατριάρχης, κἂν ἄγγελος, δὲν θὰ τὸν ὑποκούσωμε.

Ἀπήντησα, νομίζω, σὲ ποιές περιπτώσεις δὲν πρέπει νὰ ὑ-πακοῦμε στοὺς πνευματικούς πατέρας.
Στρατιῶται γενναῖοι καὶ ὑψηλοὶ πρέπει νὰ εἴμεθα. Διότι δὲν ἀποκλείεται σήμερα – αὔριο νὰ κληθοῦμε ὅλοι μας νὰ δώσουμε τὴ μαρτυρία. Μὴ γένοιτο Χριστέ, μὴ γένοιτο Παναγία, μὴ γένοιτο ἅγιοι, νὰ ἔρθη τέτοια ἡμέρα· ἀλλὰ ἐὰν ἔρθῃ, θὰ εἶμαι εὐτυχής, νὰ μποῦμε μπροστὰ ὅλοι μας, καὶ ἱερεῖς τοῦ Ὑψίστου καὶ καλόγεροι καὶ πᾶσα ψυχή, καὶ νὰ ποῦμε «Ἄλτ, δὲν θὰ προχωρήσετε!». Θὰ πέσουμε μέχρι ἑνός, ἀγωνιζόμενοι ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο ἀνώτερο καὶ γλυκύτερο εἰς τὴν γῆ.

[‘Hχητικά https://youtu.be/SlUgQGDqUfE]

Ἀπόσπασμα τοῦ βιβλίου: «ΚΟΡΑΚΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ» σελ. 25

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Νεό Ορθόδοξο Ιστολόγιο: Ορθοδοξία+ (Σταυρωμένη Ορθοδοξία) (22 Σεπτεμβρίου 2017)


https://orthodoxyplus.blogspot.gr

Βαφειάδης Αναστάσιος: Παράνομη η αντικατάσταση του Ηγουμενοσυμβουλίου της Αγ. Παρασκευής Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδας (22 Σεπτεμβρίου 2017 )Γράφει:ο Βαφειάδης Αναστάσιος
Παρόλο που ο Μητροπολίτης Φλωρίνης απαρνήθηκε (βάση του εγγράφου) την Ορθοδοξία και προσχώρησε στην παναίρεση, παίρνει αποφάσεις οι οποίες είναι παράνομες, αντικαθιστώντας το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής, με μια “προσωρινή διαχειριστική επιτροπή”…!!!!!!!
Είναι πολύ σημαντική η απάντηση από το παρών έγγραφο, προς τον Μητροπολίτη Φλωρίνης, διότι όχι μόνο στηρίζει νόμιμα την απάρνηση της αδελφότητας να φύγει από το Μοναστήρι, αλλά με επιχειρήματα αιτιολογεί την ορθή απόφαση της αδελφότητας που έπαυσαν την μνημόνευση του Μητροπολίτη.
Τελικά, μια “απλή” παύση μνημόνευσης στους υπερασπιστές της Πανθρησκείας, είναι αρκετή για να φέρει τα πάνω κάτω και να ξεκινήσουν διαδικασίες με συνοπτικές αποφάσεις για τον διωγμό των “ταραξιών”…. Στην Ελλάδα το καλοκαίρι που μας πέρασε, μάθαμε από Ιερείς, Ηγούμενους, κα, για την παύση μνημόνευσης του Μητροπολίτη τους... και όλοι εκδιώχθηκαν… τυχαίο;;;
Όμως... κανένας από τις εκδιωχθέντες δεν σταμάτησε τον αγώνα του για την ορθή Πίστη... και παρόλο τον άνισο – άδικο – παράνομο διωγμό τους, ο Ουρανός μεριμνά για την συνέχιση του δύσκολου έργου των εκδιωχθέντων, φροντίζοντας την λειτουργία Μοναστηριών αποκλειστικά για αυτούς…. Που θα σας αποκαλύψω σε άλλο άρθρο μερικά από αυτά…

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Ο Οικουμενισμός είναι ο τελευταίος πρόδρομος του Αντιχρίστου

Μακαριστός Γέροντας 
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (1927 – 2006)


Να ξέρετε ότι ο Οικουμενισμός είναι ο τελευταίος πρόδρομος του Αντιχρίστου· διότι όταν θα γίνη μία ισοπέδωσις θρησκευτική και πολιτική – κυβερνητική, θα υπάρξη ένας μόνον που θακυβερνήση τον κόσμον, αυτός ο ένας, κατά την Αγίαν Γραφήν και τους Πατέρες, θα είναι ο Αντίχριστος. Παράλληλα έρχονται τα πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, που είναι προϊόν των Εβραίων και ανεξάρτητα από την Αγία Γραφή, να επιβεβαιώσουν την θέση των Πατέρων.

Έτσι ο Οικουμενισμός, χωρίς περιστροφές , χαρακτηρίστηκε από τους μεγαλύτερους θεολόγους της εποχής μας, όπως από τον μακαρίτην πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς, Σέρβο, αλλά και από άλλους επιφανείς θεολόγους, αντίχριστον σύστημα.

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου: Πᾶν τὸ ἀνόμοιον ἀκοινώνητον (Αἴσωπος) (21 Σεπτεμβρίου 2017)Αποτέλεσμα εικόνας για αδαμάντιος τσακίρογλου
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου
Κλασσικός φιλόλογος, Ἱστορικός

Ὑπάρχουν μέσα στὴν γενικὴ σύγχυση, ποὺ ἔχει ἐπιμελῶς ἐπιβάλλει ἡ αἵρεση, πιστοὶ ποὺ ἀγανακτοῦν, ὅταν κατηγοροῦνται ἐκεῖνοι οἱ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι λόγοις ἀναδεικνύουν τὴν αἵρεση καὶ τοὺς αἱρετικούς, ἔργοις ὅμως κοινωνοῦν μαζί τους καὶ ἀκολούθως ἐπιτρέπουν τὴν ἑδραίωση αὐτῶν καὶ τῆς κακοδοξίας τους καὶ τὸν μολυσμὸ τῶν πιστῶν. Ὅσους, μάλιστα, γράφουν ἐναντίον τους ἀναδεικνύοντας τὴν ἀσυνέπειά τους καὶ ἀναμένοντας τὴν συνέπεια, ποὺ ἀπαιτεῖ ὁ ποιμαντικός τους ρόλος, τοὺς κατηγοροῦν ὡς οὐ κατ’ ἐπίγνωση ζηλωτὲς καὶ ἐπικίνδυνους γιὰ τὴν ἐκκλησία, σὰν νὰ εἶναι αὐτοὶ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῶν κακοδοξιῶν καὶ τοῦ ἀλλοτριωμένου φρονήματος καὶ σὰν νὰ μὴν ἔχουν μιλήσει οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ συναναστρεφόμαστε μὲ τοὺς ἀσυνεπεῖς καὶ ὑποκριτές.
Γιὰ νὰ μπορέσω λοιπὸν καὶ ἐγὼ νὰ συμβάλλω, ὅσο μπορῶ στὴν ἀποφυγὴ τῆς σύγχυσης καὶ στὴν ξεκάθαρη ἀντιμετώπιση τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σκέφτηκα, ὅτι θὰ ἦταν πολὺ χρήσιμο γιὰ ὅλους μας νὰ διαπιστώσουμε, ὅτι ὄχι μόνο ἡ Ἐκκλησία μας, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ αὐτοὶ οἱ ἐθνικοὶ καὶ οἱ σοφοὶ τοῦ κόσμου (ἡ θύραθεν σοφία), ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ ἀνεξαρτήτου καταγωγῆς καὶ πολιτισμικοῦ περιβάλλοντος τονίζουν τὸν κίνδυνο, ποὺ ἐπιφέρει ἡ κοινωνία μὲ βλαβεροὺς ἀνθρώπους καὶ συμβουλεύουν νὰ ἀποφεύγουμε τὴν κοινωνία μὲ τοὺς κακούς (σσ. αἱρετικούς) καὶ τὴν κακὴ ἐπιρροή (σσ. μόλυνση) ποὺ προκαλοῦν.

π. Αυγουστίνος Καντιώτης: Αν είστε δειλοί, θα επικρατήσουν οι άθεοι και θα χάσουμε τα πάνταΜητροπολίτης Φλωρίνης
π. Αυγουστίνος Καντιώτης

Ἄν φοβᾶσαι, δὲν εἶσαι Χριστιανός. Χριστιανὸς καὶ φόβος δὲν συμβιβάζον­ται. Τί φοβᾶσαι; τοὺς ἀνθρώπους, τὸν κόσμο, τὸν διάβολο, τὸν θάνατο; Ὁ Χριστιανὸς δὲν φοβᾶται τίποτε, μόνο τὸ Θεὸ φοβᾶται, καὶ εἶνε σύντροφος τῶν γενναίων μαχητῶν. 
Ἐὰν εἶστε δειλοί, νὰ τὸ θυμᾶστε καὶ γράψατέ το…· θὰ ἐπικρατήσουν οἱ ἄθεοι. Ἐὰν ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ δὲν ξυπνήσουμε καὶ δὲν γίνουμε ἥρωες, θὰ χάσουμε καὶ τὴν πατρίδα καὶ τὰ σπίτια καὶ τὰ πάντα. Ἀνδρεῖοι νὰ εἶστε καὶ νὰ κοιτᾶτε ψηλά, πρὸς τὸν οὐρανό. Μόνο ἔτσι θὰ κατορθώσουμε νὰ κρατήσουμε τὸν τόπο, νὰ καθαρίσουμε τὴν ἐκκλησία ἀπὸ τὰ ἀνάξια στελέχη της, καὶ νὰ βαδίσουμε ψηλά, πρὸς ἕνα μεγάλο προορισμὸ ποὺ ἔχει ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ φυλή μας.


Ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
«Κόρακες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐξέλθετε τῆς Κιβωτοῦ», ἐκδοσή 2016